Hobbyclub

De contributie bedraagt € 12,50 per maand.
Betaling op iedere 1e dinsdag of 1e vrijdag van de maand.
Betaling naar Rabobank
NL41 RABO 0188 9130 25 t.n.v. “Hobbyclub Princenhage”.

Informatie

De hobby avonden vinden plaats op:
Dinsdag om 18.30 – 19.30 en 19.30 – 20.30 uur.
Vrijdag om 18.30 – 19.30 en 19.30 – 20.30 uur.

Contact

Ineke Buijnsters
Kastanje zolder
4813 PR - BREDA
06 - 2555 2550
info@hobbyclubprincenhage.nl