De hobby avonden vinden plaats op:carnaval voorbereiden (2)
Dinsdag van 18.30–19.30 uur.
Vrijdag   van 18.30–19.30 uur en van 19.30–20.30 uur.

Het seizoen loopt van September t/m Juni.
Ook tijdens de kleine schoolvakanties zijn er hobbyavonden,
Behalve in de Zomervakantie (de maand Juli & Augustus zijn we gesloten).

Per groep kunnen er maximaal 25 kinderen deelnemen.

De contributie bedraagt vanaf  1-1-2018 – € 12,50 per maand.
Betaling kan in 3 termijen (september t/m december + januari t/m maart + april t/m juni)
Betaling naar NL41 RABO 0188 9130 25 t.n.v. “Hobbyclub Princenhage”.

Bij verzuim moet de contributie toch worden betaald.
Indien je voor een langere tijd niet kunt komen, kan de contributie verminderd worden.

activiteit zandflesjes (2)Eerst vooraf overleggen met de leiding.
De contributie wordt alleen gebruikt ten gunste van de kinderen,
de huur van het gebouw, de aanschaf van materialen en gereedschappen.

Als je lid wilt worden en de groepen zijn vol, dan kom je op een wachtlijst
te staan en krijg je bericht als er een plaatsje vrijkomt.
Logees/vriendjes mogen best een keertje meekomen.
Zij betalen € 4,- per keer.
Wel even overleggen met de leiding!

De leiding bestaat uitsluitend uit enthousiaste vrijwilligers (“De Leiding”) aan de bovenkant van deze pagina. De hobbyclub kan voor geen enkele schade aansprakelijk gesteld worden.